Verzuim & preventie

Of het nu gaat om werknemers in de beveiliging, bevrachting, visserij, productie, sport, techniek of gezondheidszorg, de begeleiding door VisieCare Arbo & HR wordt vormgegeven in nauw overleg en volgens het verzuimprotocol van de opdrachtgever.

  • Werknemer en leidinggevende werken samen aan de re-integratie.
  • Werknemer en leidinggevende hebben beiden belang bij terugkeer in werk.
  • Adequate interventie draagt bij aan de spoedige en duurzame afname van beperkingen.
  • Bedrijfsarts en verzuimconsult adviseren over re-integratie en bewaken het proces m.b.t. het verzuim.
  • Indien nodig worden specialisten zoals psycholoog, coach, therapeut of diëtiste ingezet. Dit geschiedt natuurlijk in overleg.

De verzuimconsulenten van VisieCare Arbo & HR werken als casemanager (procesbewaking) of onder taakdelegatie van de bedrijfsarts: die laatste noemen wij de re-integratieconsulent-td. De keus is aan de opdrachtgever.

Verzuimpreventie

Het uitvoeren van een RI&E en maken van een plan van aanpak voor verbeteringen, is verplicht voor alle bedrijven. Wij zetten daarvoor onze arbo-kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygienist en/of bedrijfsarts) in. Ook toetsen wij de door u opgestelde RI&E.
Verder kan in het kader van preventie een PMO/Pago worden uitgevoerd. En kan gericht onderzoek gedaan worden door inzet van een ergonoom of bedrijfsfysiotherapeut.

Op zoek naar ondersteuning op het gebied van verzuim of preventie?

Neem contact op, ook voor meer informatie over een abonnement.

Menu