Verzuim & preventie

Of het nu gaat om werknemers in de beveiliging, bevrachting, visserij, productie, sport, techniek of gezondheidszorg, de begeleiding door VisieCare Arbo & HR wordt vormgegeven in nauw overleg en volgens het verzuimprotocol van de opdrachtgever.

  • Werknemer en leidinggevende werken samen aan de re-integratie.
  • Werknemer en leidinggevende hebben beiden belang bij terugkeer in werk.
  • Adequate interventie draagt bij aan de spoedige en duurzame afname van beperkingen.
  • Bedrijfsarts en verzuimconsult adviseren over re-integratie en bewaken het proces m.b.t. het verzuim.
  • Indien nodig worden specialisten zoals psycholoog, coach, therapeut of diëtiste ingezet. Dit geschiedt natuurlijk in overleg.

De verzuimconsulenten van VisieCare Arbo & HR werken als casemanager (procesbewaking), ter ondersteuning van de werkgever bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter.

Daarnaast werken onze re-integratieconsulenten onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Dit houdt in dat de bedrijfsarts en de re-integratieconsulent taakdelegatie (td.) een functionele eenheid vormen.

De bedrijfsarts delegeert indien nodig een aantal taken in de verzuimbegeleiding aan de re-integratieconsulent td. Belangrijk aspect is dat de re-integratieconsulent td. dus werkt vanuit de aansturing en onder supervisie van de bedrijfsarts.

De re-integratieconsulent td. en de bedrijfsarts hebben een onafhankelijke positie en adviseren zowel de werkgever (leidinggevende) als de werknemer.

Verzuimpreventie

Het uitvoeren van een RI&E en maken van een plan van aanpak voor verbeteringen, is verplicht voor alle bedrijven.

Wij zetten daarvoor onze arbo-kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeid hygiënist en/of bedrijfsarts) in. Ook toetsen wij de door u opgestelde RI&E.
Daarnaast kan er gericht onderzoek gedaan worden door een ergonoom of bedrijfsfysiotherapeut.

Tenslotte is het mogelijk om ter preventie van verzuim, een Arbeidsgezondheidskundig spreekuur in te zetten en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) uit te voeren.

Op zoek naar ondersteuning op het gebied van verzuim of preventie?

Neem contact op, ook voor meer informatie over een abonnement.

keyboard_arrow_up