Specificatie tarieven 2023

Bedrijfsarts

prijs
consult bedrijfsarts, inclusief rapportage (30 min.) € 101,50
opvragen en beoordelen medische informatie (30 min.) € 101,50
opstellen probleemanalyse € 50,75
opstellen actueel oordeel plus medische informatie t.b.v. WIA-aanvraag (45 min.) € 152,25
opstellen inzetbaarheidsprofiel t.b.v. spoor 2 traject (30 min.) € 101,50

Casemanagement

prijs
consult casemanager, incl. terugkoppeling (per 15 min.) € 25,38
consult re-integratieconsulent taakdelegatie, incl. terugkoppeling (per 15 min.) € 29,38
consult verpleegkundige, incl. terugkoppeling (30 min.) € 72,50
opstellen concept PvA WIA, periodieke/Eerstejaars- en Eindevaluatie € 69,00

Uurtarieven

prijs
bedrijfsarts € 203,00
verpleegkundige, BIG-geregistreerd € 145,00
casemanager Rccm en re-integratieconsulent td € 117,50
casemanager CROV € 101,50
HR-adviseur (uitvoering / consultancy) € 133,00
coach/psycholoog € 145,00
vertrouwenspersoon, LVV gecertificeerd € 145,00
vertrouwenspersoon € 125,00
bedrijfsfysiotherapie € 133,00
backoffice / helpdeskondersteuning € 72,50

Keuringen

prijs
scheepvaartkeuring binnenvaart / zeevaart /groot vaarbewijs € 154,00
groot rijbewijs, zonder aanvullende onderzoeken € 93,00
rijbewijs (leeftijd) € 75,00
basiskeuring bodemsanering € 208,00
PMO/PAGO op aanvraag

Onderzoek & Advies

prijs
toetsen RI&E
– dagdeel € 812,00
– dagdeel met bedrijfsbezoek € 1.015,00
– meerwerk per uur € 203,00
arbeidsdeskundig onderzoek, all-in tarief offerte basis
werkplekonderzoek beeldschermwerkplek per werkplek € 133,00
werkplekonderzoek overig per uur € 133,00
belastbaarheidsonderzoek (fysiek), incl. terugkoppeling € 117,50

Trainingen en workshops

prijs
workshop til- en bewegingstechnieken offerte basis
training leidinggevende ‘omgaan met verzuim’ offerte basis
individuele begeleiding ‘voeren (frequent) verzuimgesprekken’ offerte basis

Abonnementen

prijs
Abonnement all-in dienstverlening € 216,00
Abonnement casemanagement (excl. verzuimsysteem) € 69,00
Abonnement verzuimsysteem € 16,50
Koppeling verzuimsysteem, prijs p.st. p.m. € 110,00
Eenmalige implementatiekosten verzuimsysteem v.a. € 500,00

Voor zover van toepassing, zijn de tarieven vermeld exclusief BTW.

Tarieven worden jaarlijk geïndexeerd en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.