Specificatie tarieven per 1-07-2022

Abonnement registratiesysteem

prijs
CAMAS, per medewerker per jaar € 15,50

Bedrijfsarts

prijs
consult bedrijfsarts, inclusief rapportage (30 min.) € 97,50
opvragen en beoordelen medische informatie (30 min.) € 97,50
opstellen probleemanalyse € 48,75
opstellen actueel oordeel plus medische informatie t.b.v. WIA-aanvraag (45 min.) € 146,25
opstellen inzetbaarheidsprofiel t.b.v. spoor 2 traject (30 min.) € 97,50

Casemanagement

prijs
consult, inclusief terugkoppeling (per 15 min.) € 23,75
opstellen concept plan van aanpak WIA

  • Plan van aanpak
  • Eerstejaarsevaluatie
  • Periodieke evaluatie
  • Eindevaluatie
€ 65,00

Trainingen en workshops

prijs
workshop til- en bewegingstechnieken offerte basis
training leidinggevende ‘omgaan met verzuim’ offerte basis
individuele begeleiding ‘voeren (frequent) verzuimgesprekken’ offerte basis

Uurtarieven

prijs
bedrijfsarts € 195,00
re-integratieconsulent taakgedelegatie € 115,00
casemanager € 95,00
HR-adviseur (uitvoering / consultancy) € 135,00
coach/psycholoog € 145,00
vertrouwenspersoon, LVV gecertificeerd € 145,00

Keuringen

prijs
rijbewijs, zonder aanvullende onderzoeken € 75,00
groot rijbewijs, zonder aanvullende onderzoeken € 93,00
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO / PAGO) offerte basis
scheepvaartkeuring binnenvaart / zeevaart € 150,00

Onderzoek & Advies

prijs
toetsen RI&E
– dagdeel € 780,00
– dagdeel met bedrijfsbezoek € 1.000,00
– meerwerk per uur € 195,00
arbeidsdeskundig onderzoek, all-in tarief offerte basis
werkplekonderzoek beeldschermwerkplek per werkplek € 125,00
werkplekonderzoek overig per uur € 125,00
belastbaarheidsonderzoek (fysiek), incl. terugkoppeling € 115,00
bedrijfsfysiotherapie per uur € 125,00

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Tarieven worden jaarlijk geïndexeerd en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.