Keuring scheepvaart

De zeevaart- of binnenvaartkeuring is een 2-jaarlijkse (jaarlijks onder de 18 jaar en boven de 65) wettelijk verplichte keuring voor scheepvaartpersoneel. Deze keuring vindt plaats volgens de richtlijnen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een bemanningslid in de zee- en/of binnenvaart mag geen aandoening hebben die tot problemen zou kunnen leiden aan boord.

De keuring bestaat (exclusief aanvullende onderzoeken) uit:

  • Het vooraf door de keurling in te vullen formulier keuring scheepvaart.
  • Visustest (gezichtsvermogen veraf, dichtbij en het zien van kleuren)
  • Hoortest
  • Lichamelijk onderzoek
  • Urineonderzoek op de aanwezigheid van eiwit, suiker en bloed.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de eisen die gelden voor bemanningsleden die wacht- en uitkijkfuncties hebben en zij die deze taken niet hebben.
Wanneer een zeevarenden afkomstig is uit, of werkzaam is in, een tuberculose risicogebied, moet als extra onderzoek een röntgenfoto gemaakt worden als onderdeel van de keuring. Mocht u daar twijfel over hebben, neem dan voorafgaand aan de keuring contact met ons op.

Meenemen: legitimatiebewijs, ingevulde vragenlijst en voor zeevarenden het monsterboek.

zeevaartkeuring
Vorige keuring
Keuring taxipas
Volgende keuring
Basiskeuring bodemsanering
keyboard_arrow_up