Onderzoek & Keuringen

Op verzoek van de werknemers worden periodieke medische onderzoeken (PMO/PAGO) uitgevoerd, eventueel bij u op lokatie. Verder worden verschillende keuringen uitgevoerd, voor bv: scheepvaart, rijbewijzen, bodemsanering, etc.. Ook kan risico-inventarisatie en -evaluatie worden uitgevoerd of getoetst. Tenslotte worden naar wens ergonomische onderzoeken ingesteld.

Medische keuring

Keuringen

Heeft u een vraag over een onderzoek of wilt u een keuring inplannen?

Menu