Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het Arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

Een RI&E bestaat uit twee belangrijke onderdelen.

  1. Als eerste vindt er een inventarisatie plaats van de risico’s die er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  2. Als werkgever maak je vervolgens een plan van aanpak om deze risico’s te verminderen.

Een actuele RI&E zorgt ervoor dat je er alles aan hebt gedaan om jouw werknemers vitaal, gezond en veilig te laten functioneren.

Ook kunnen onze Arbo-kerndeskundigen (Hogere Veiligheidskundige (HVK), Arbeidshygiënist, Arbeids- & Organisatiedeskundige (A&O), Bedrijfsarts) de door u in eigen beheer opgestelde RI&E toetsen (wettelijk verplicht).

Wil je aan de slag met de RI&E? Neem dan contact op met ons.

keyboard_arrow_up