Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

PGO/PAGO: voorkomen is beter dan genezen

Door de gezondheid en vitaliteit van werknemers periodiek te laten onderzoeken kunt u de inzetbaarheid van de medewerker verhogen en verzuim voorkomen. Hiermee is uw medewerker en natuurlijk ook uw bedrijf gebaat.

In Nederland bestaat veel onduidelijkheid over de termen PAGO, PMO, Vitaliteitsscan en Health-checks. In de Arbowet staat dat een werkgever verplicht is om een PAGO aan te bieden als er op basis van de RI&E blijkt dat er restrisico’s bestaan ten aanzien van een arbeidsrisico. Een makkelijk voorbeeld is: schadelijk geluid = gehooronderzoek.
Daarnaast vinden werkgevers in Nederland het belangrijk dat hun medewerkers regelmatig gecheckt worden op leefstijlrisico’s die vaak leiden tot o.a. een slechte conditie of hart- en vaatziekten. Dit bieden zij vaak aan middels een health-check of vitaliteitsscan.

Een PMO is een combinatie van het wettelijk verplichte PAGO en een health-check (secondaire arbeidsvoorwaarden).

In het Preventief Medisch Onderzoek brengen wij het belastbaarheidsniveau, de gevolgen van de arbeidsrisico’s en de leefstijl in kaart. De medewerker ontvangt de uitslag van het PMO in een persoonlijk adviesrapport. In het geval van geconstateerde gezondheidsklachten wordt uw medewerker geadviseerd over mogelijke acties en of vervolgstappen.

PMO/PAGO preventief
Vorige keuring
Aanmeldformulier PMO – Registration form PME
keyboard_arrow_up