Tarieven verzuim en preventie

Wij werken op basis van een tarief per medewerker per jaar voor de verzuimbegeleiding plus een tarief per verrichting op basis van onderstaande prijslijst. Het tarief per medewerker per jaar is afhankelijk van de specifieke wensen mbt de verzuimbegeleiding.

Bedrijfsarts

prijs
consult bedrijfsarts, inclusief rapportage (30 min.) € 95,00
opvragen en beoordelen medische informatie (30 min.) € 95,00
opstellen probleemanalyse € 47,50
opstellen actueel oordeel plus medische informatie t.b.v. WIA-aanvraag (45 min.) € 142,50
opstellen inzetbaarheidsprofiel t.b.v. spoor 2 traject (30 min.) € 95,00

Extern casemanagement

prijs
consult, inclusief terugkoppeling (per 15 min.) € 26,25
opstellen concept plan van aanpak WIA € 65,00
opstellen concept periodieke eval PvA, 1e jaarseval of eindeval (per stuk) € 55,00

Trainingen en workshops

prijs
workshop til- en bewegingstechnieken op aanvraag
training leidinggevende ‘omgaan met verzuim’ op aanvraag
individuele begeleiding ‘voeren (frequent) verzuimgesprekken’ op aanvraag

Uurtarieven

prijs
bedrijfsarts € 190,00
casemanager Rccm en re-integratieconsulent td € 110,00
casemanager CROV € 95,00
HR-adviseur (uitvoering / consultancy) € 125,00
coach/psycholoog € 135,00
vertrouwenspersoon, LVV gecertificeerd € 135,00

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.